Preventivní dentální hygiena psů

Nejdříve si řekneme, jaký význam má pro psa jeho chrup a že ho nemá jen k příjmu potravy. Významů je tedy hned několik. Jednak fyziologický, kdy chrup slouží k lovu a zpracování masa, tedy k příjmu potravy. Dále slouží z hlediska reprodukce k tomu, aby mohla fena přenášet svoje štěňata. Dále má etologický a socializační význam. To znamená, že prostřednictvím zubů psi komunikují nejen mezi sebou, ale i člověku dávají najevo určité signály, např. že se chystají k útoku, na obranu či nás chtějí vystrašit apod.

Neméně důležitým významem je i vzhled. Pokud např. pes vidí u druhého psa, že má špatný chrup (chybějící zuby apod.), vycítí, že se ten druhý pejsek nemůže bránit a snáz na něho zaútočí. Stav zubů z hlediska tohoto významu je i jakýmsi symbolem sebevědomí psa. Dále pokud pejska využíváme k jakýmkoliv pracovním aktivitám např. obrana, pak je samozřejmě potřebné, aby měl plně funkční zuby.

Z výše uvedeného vyplývá, že zdravý a funkční chrup je pro psa velice důležitý, a proto je potřeba, abychom mu věnovali pozornost. Ideální je čistit zuby psa doma a při návštěvě veterináře nechat alespoň jednou za rok stav zubů zkontrolovat, ale i absolvovat preventivní dentální hygienu, která se provádí bez narkózy.

Nutno říci velice důležitou věc, že preventivní dentální hygiena nenahrazuje veterinární péči. Jedná se pouze o prevenci. To znamená, že pokud jsou zuby už ve špatném stavu, vyžaduje to návštěvu veterináře a až po ošetření veterinářem je vhodné zahájit preventivní dentální hygienu. Před samotnou prevencí je tedy důležité správně diagnostikovat stav chrupu a v případě rozsáhlého zubního kamene či už stadia onemocnění zubů poslat k veterináři. Preventivní dentální hygienu lze provézt při větším nánosu plaku, který přechází v mírný zubní kámen, ale samozřejmě je vhodné zubnímu kameni předejít.

Frekvence provádění dentální hygieny je velice individuální. Záleží na plemeni, velikosti psa, na jeho věku, čím ho krmíme, či jak moc pije apod. Obecně platí, že menší plemena jsou na vznik zubního kamene náchylnější, protože v menší tlamě jsou zuby více natěsnané na sebe. Nebo pokud má pejsek nějakou vadu skusu.

S preventivní dentální hygienou je tedy dobré začít už v raném věku psa, kdy se odstraňuje větší nános plaku. Jelikož se preventivní hygiena provádí bez narkózy, je u psa problém dostat se na vnitřní stranu zubů a do mezizubních prostor. Pokud má pes větší zubní kámen, nelze ho tedy při prevenci z výše uvedených odstranit dokonale. Proto pokud chceme pejska ušetřit ošetření zubů v narkóze, je důležité se o zuby začít starat včas.

Dále mějme na paměti, že pokud necháme zuby psa dojít až do onemocnění, kdy už se v zubech množí bakterie, ohrožujeme tím i jeho celkové zdraví, protože bakterie se přes sliznice dostávají do krevního řečiště.

Věnujme tedy i zubům dostatečnou pozornost a přispějme tak tímto způsobem ke spokojenosti a zdraví našeho mazlíka.