Bachovy esence 

aneb jak pomáhají v soužití s naším psem a jak s nimi pracuji


Metodu těchto květových esencí vyvinul Angličan MUDr. Edward Bach v 30. Letech 20. století. Tato přírodní terapie využívá 38 druhů rostlinných esencí, které reagují na všechny negativní stavy psychiky. Jednotlivé esence mají za úkol snížit negativní emoce a tím vyrovnávat a harmonizovat psychiku jednotlivce.

Je známo, že psychický stav ovlivňuje i tělesný stav. Tím, že negativní myšlenky vyvolávají negativní emoce a díky negativním emocím se nám v těle hromadí negativní energie, vede to posléze k fyzické nemoci. Bachovy esence pomáhají snižovat negativní stav mysli a tím pádem přispívají k přeměně negativní energie na pozitivní a napomáhají tak ke zdravému prožívání a fungování našeho těla. Samozřejmostí je, že stav našich emocí a vnitřního rozpoložení ovlivňuje i naše chování.

Negativní stavy mysli vedou k pocitům, jako jsou např. deprese, psychické či fyzické vyčerpání, strach, úzkost, pocit nízkého sebevědomí, nervozita, nejistota, zoufalství, vnitřní napětí, zklamání, zlost, nenávist, pocit méněcennosti, viny, nerozhodnost, přílišná horlivosti či nadšení, apatie, sebelítost apod. Všechny tyto pocity ovlivňují jak naše chování, tak chování zvířete.

Já se při své práci s Bachovými esencemi zaměřuji hlavně na vztah mezi majitelem a jeho psím kamarádem. Pomáhám majitelům pochopit, jak jeho emoce ovlivňují chování pejska.

Je jasné, že vyžadujeme od pejska určité chování, ale je důležité hledat příčinu a pochopit, proč se tak chová a umět se s ním domluvit. Je lepší, aby pejsek poslech, protože to sám chce, než aby poslechl, protože má strach z autority.

Další věcí je vůbec umět přijmout, že pejsek má projevy chování, které nám nemusí zrovna vyhovovat a naučit se s tím pracovat. Otázkou je, do jaké míry je to pro něj škodlivé nebo zda jsou jeho projevy chování charakterovou vlastností. Prostřednictvím práce s Bachovými esencemi umíme odhalit emoce, se kterými je potřeba pracovat a léčit je.

Pro mě, jako pro majitele psa, je i základem úspěchu, schopnost se na svého psa mentálně napojit a umět si s ním v podstatě popovídat.

Prostřednictvím Bachových esencí tedy můžeme řešit jak nežádoucí chování našeho pejska, tak i projevy na jeho fyzickém těle. Vždy to však vychází ze vztahu s majitelem. Ať chceme nebo ne, na našem pejskovi se odráží stav našeho psychického rozpoložení. Pomocí Bachových esencí tedy můžeme řešit jak nežádoucí chování i projevy fyzické nemoci.